Flakgruppen

Berlin-Südost (from 10.42 Berlin-Süd):

 • Stab/Flak-Regiment 12 (9.39 - 3.40)
 • Stab/Flak-Regiment 22 (3.40 - 5.45)

Berlin-Nordwest (from 10.42 Berlin-Nord):

 • Stab/Flak-Regiment 52 (9.39 - 10.40)
 • Stab/Flak-Regiment 53 (3.41 - 5.45)

Berlin-West (from 8.44 Berlin-Ost):

 • Stab/Flak-Regiment 126 (?10.42 - 5.45)

Berlin-Ost:

 • Stab/Flak-Regiment 172 (2.43 - 8.44)

Berlin (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 82 (7.41 - 5.45)

Bremen (from 7.41 Bremen-Nord):

 • Stab/Flak-Regiment 26 (9.39 - 5.45)

Bremen-Süd:

 • Stab/Flak-Regiment 56 (7.41 - 6.42?)
 • Stab/Flak-Regiment 13 (6.42? - 5.45)

Bremen-Mitte:

 • Stab/Flak-Regiment 89 (7.41 - 6.44)

Bremen (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 160 (6.41 - 5.45)

Hamburg-Süd:

 • Stab/Flak-Regiment 61 (9.39 - 4.41)
 • Stab/Flak-Regiment 16 (4.41 - 5.45)

Hamburg-Nord:

 • Stab/Flak-Regiment 6 (9.39 - 4.40)
 • Stab/Flak-Regiment 123? (4.40 - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 51 (6.42 - 5.45)

Hamburg-Ost:

 • Stab/Flak-Regiment 60 (5.40 - 5.45)

Hamburg (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 161 (6.41 - 5.45)

München (from 1.43 München-Nord):

 • Stab/Flak-Regiment 5 (9.39 - 6.41?)
 • Stab/Flak-Regiment 19 (6.41? - 5.45)

München-Süd:

 • Stab/Flak-Regiment 55 (1.43 - 5.45)

München (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 8 (2.42 - 5.45)

Wien (from 8.43 Wien-West):

 • Stab/Flak-Regiment 118 (9.39 - 12.40?)
 • Stab/Flak-Regiment 28 (12.40 - 5.45)

Wien-Nord:

 • Stab/Flak-Regiment 98 (8.43 - 5.45)

Wien-Süd:

 • Stab/Flak-Regiment 102 (11.43 - 5.45)

Wien (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 6 (7.42? - 5.45)

Dortmund:

 • Stab/Flak-Regiment 4 (9.39 - 5.40)
 • Stab/Flak-Regiment 124 (6.40 - 5.45)

Dortmund (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 146 (1.42 - 5.45)

Duisburg:

 • Stab/Flak-Regiment 64 (9.39 - 5.45)

Duisburg (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 74 (7.41 - 5.45)

Frankfurt/Main:

 • Stab/Flak-Regiment 29 (9.39 - 5.45)

Frankfurt/Main (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 119 (10.41 - 5.45)

Hannover:

 • Stab/Flak-Lehr-Regiment (8.39 - 6.41?)
 • Stab/Flak-Regiment 25 (6.41? - 5.45)

Hannover (Scheinwerfer):

 • Stab/Flak-Regiment 56 (6.42 - 2.45)

Köln:

 • Stab/Flak-Regiment 14 (9.39 - 5.45)

Köln (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 84 (7.41 - 3.44)
 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 113 (3.44 - 5.45)

Leipzig:

 • Stab/Flak-Regiment 13 (9.39 - 4.41)
 • Stab/Flak-Regiment 300 (4.41 - 6.44)
 • Stab/Flak-Regiment 90 (6.44 - 5.45)

Leipzig (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 73 (7.41 - 5.45)

Magdeburg:

 • Stab/Flak-Regiment 22 (9.39 - 3.40)
 • Stab/Flak-Regiment 52 (10.40 - 5.45)

Magdeburg (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 108 (3.44 - 5.45)

Nürnberg:

 • Stab/Flak-Regiment 9 (9.39 - 12.41)
 • Stab/Flak-Regiment 93 (12.41 - 5.45)

Nürnberg (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 199 (5.43 - 6.44)

Oberschlesien (from 9.44 Oberschlesien-Ost) (in Beuthen?):

 • Stab/Flak-Regiment 57 (1.42 - 8.43)
 • Stab/Flak-Regiment 107 (8.43 - 4.45)

Oberschlesien-West:

 • Stab/Flak-Regiment 106 (9.44 - 4.45)

Oberschlesien (Scheinwerfer) (in Beuthen?):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 84 (6.44 - 4.45)

Stettin:

 • Stab/Flak-Regiment 51 (9.39 - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 3 (6.42 - 5.45)

Stettin (Scheinwerfer):

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 7 (7.42? - 5.45)

Aachen:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943/44)

Augsburg:

 • Stab/Flak-Regiment 18 (10.39 - 4.40)
 • Stab/Flak-Regiment 19 (4.40 - 6.41)
 • Stab/Flak-Regiment 66 (7.41? - 7.42?)
 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 2 (7.42 - 4.44)
 • Stab/Flak-Regiment 115 (4.44 - 5.45)

Auschwitz (Krakau?):

 • Stab/Flak-Regiment 54 (7.44 - 3.45)

Bochum:

 • Stab/Flak-Regiment 4 (10.40? - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 67 (6.42 - 5.45)

Böhlen-Zeitz:

 • Stab/Flak-Regiment 120 (7.44 - 4.45)

Böhmen (in Pilsen):

 • Stab/Flak-Regiment 182 (9.40 - 5.42)
 • Stab/Flak-Regiment 182 (10.43 - 10.44)
 • Stab/Flak-REgiment 63 (10.44 - 5.45)

Braunschweig:

 • Stab/Flak-Regiment 123 (10.39 - 4.40)
 • Stab/Flak-Regiment 65 (6.43 - 4.45)

Bruck/Mur:

 • Stab/Flak-Regiment 76 (10.43 - 5.45)

Brühl:

 • Stab/Flak-Regiment 144 (8.40 - 5.45)

Brüx:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943/44)
 • Stab/Flak-Regiment 88 (6.44 - 5.45)

Darmstadt:

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 109 (10.41 - 5.45)
 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 139 (4.42 - 7.44)

Dessau:

 • Stab/Flak-Regiment 43 (9.39 - 9.41)
 • Stab/Flak-Regiment 143 (3.44 - 4.45)

Dorsten:

 • Stab/Flak-Regiment 46 (6.41 - 5.45)

Dresden:

 • Stab/Flak-Regiment 138 (10.39 - 5.45)

Düsseldorf:

 • Stab/Flak-Regiment 24 (9.39 - 5.45)

Eifel-Nord:

 • Stab/Flak-Regiment 40 (9.39 - 5.40)

Eifel-Süd:

 • Stab/Flak-Regiment 30 (9.39 - 5.40)

Essen:

 • Stab/Flak-Regiment 44 (9.39 - 5.45)

Flensburg (Schleswig-Holstein):

 • Stab/Flak-Regiment 66 (2.44 - 7.44)

Friedrichstadt:

 • Stab/Flak-Regiment 96 (7.43 - 6.44)
 • Stab/Flak-Regiment 130 (7.44 - 5.45)

Hagen:

 • Stab/Flak-Regiment 183 (5.43 - 5.45)

Halle-Leuna:

 • Stab/Flak-Regiment 33 (9.39 - 4.45)

Halle-Merseburg:

 • Stab/Flak-Regiment 145 (11.44 - 5.45)

Innsbruck:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943)
 • Stab/Flak-Regiment 130 (12.43 - 7.44)
 • Stab/Flak-Regiment 148 (8.44 - 5.45)

Insterburg:

 • Stab/Flak-Regiment 136 (8.44 - 3.45?)

Karlsruhe:

 • Stab/Flak-Regiment 35 (1.42 - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 68 (6.42 - 5.45)

Kassel:

 • Stab/Flak-Regiment 181 (10.40? - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 103 (6.42 - 5.45)

Koblenz:

 • Stab/Flak-Regiment 50 (2.40 - 8.43?)
 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 70 (8.43 - 8.44)

Königsberg (later Ostpreussen):

 • Stab/Flak-Regiment 11 (9.39 - 10.39)
 • Stab/Flak-Regiment 111 (10.39 - 4.41?)
 • Stab/Flak-Regiment 31 (4.41 - 6.43)
 • Stab/Flak-Regiment 81 (6.43 - 5.45)

Leverkusen:

 • Stab/Flak-Regiment 47 (6.41 - 8.44)

Linz:

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 1 (7.42 - 10.44)
 • Stab/Flak-Regiment 118 (10.44 - 5.45)

Lothringen:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943/44)

Lübeck:

 • Stab/Flak-Regiment 61 (4.41 - 6.44)
 • Stab/Flak-Regiment 66 (6.44 - 5.45)

Mainz (in Wiesbaden):

 • Stab/Flak-Regiment Mainz (9.39 - 2.40)
 • Stab/Flak-Regiment 39 (2.40 - 4.40)
 • Stab/Flak-Regiment 189 (5.43 - 5.45)

Mannheim:

 • Stab/Flak-Regiment 49 (9.39 - 5.45)

Masuren:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943/44)
 • Stab/Flak-Regiment 110 (1.44? - 10.44)

Moorland (in Bohmte):

 • Stab/Flak-Regiment 50 (2.44 - 5.44)

Münster:

 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 3 (7.42 - 10.43)
 • Stab/Flak-Regiment 54 (10.43 - 7.44)
 • Stab/Flak-Regiment 47 (8.44 - 5.45)

Niederschlesien (in Breslau):

 • Stab/Flak-Regiment 7 (9.39 - 6.40)
 • Flakgruppe Niederschlesien (1943 - 6.44)
 • Stab/Flak-Regiment 150 (6.44 - 4.45)

Oppeln:

 • Stab/Flak-Regiment 38 (9.39 - 10.39)

Osnabrück:

 • Stab/Flak-Regiment 9 (12.41 - 5.45)

Ostfriesland (in Bad Zwischenahn):

 • Stab/Flak-Regiment 63 (7.42? - 5.44)

Quakenbrück:

 • Stab/Flak-Lehr-Regiment (?6.41 - 6.43)

Regensburg:

 • Stab/Flak-Regiment zbV (1943)
 • Stab/Flak-Regiment 71 (12.43 - 4.44)

Rostock:

 • Stab/Flak-Regiment 50 (?8.43 - 2.44?)

Saarbrücken:

 • Stab/Flak-Regiment 169 (8.43 - 5.45)

Schweinfurt:

 • Stab/Flak-Regiment 179 (5.43 - 5.45)

Steyr:

 • Stab/Flak-Regiment 128 (10.44 - 4.45)

Stuttgart:

 • Stab/Flak-Regiment 25 (9.39 - 4.40)
 • Stab/Flak-Regiment 18 (? - 4.41)
 • Stab/Flak-Regiment 35 (4.41 - 1.42)
 • Stab/Flak-Regiment 75 (1.42 - 7.44)
 • Stab/Flakscheinwerfer-Regiment 139 (7.44 - 5.45)

Thüringen (in Weimar):

 • Stab/Flak-Regiment 3 (9.39 - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 140 (8.43 - 5.45)

Weser-Ems (at Rheine?):

 • Stab/Flak-Regiment 126 (4.41 - 10.42?)
 • Stab/Flak-Regiment 61 (6.44 - 5.45)

Westpreussen (in Danzig):

 • Stab/Flak-Regiment 62 (4.41 - 10.44)

Wien-Neustadt:

 • Stab/Flak-Regiment 88 (10.43 - 6.44)

Wuppertal:

 • Stab/Flak-Regiment 120 (8.43 - 7.44)

Amsterdam:

 • Stab/Flak-Regiment 8 (6.40 - 9.44)

Antwerpen:

 • Stab/Flak-Regiment 95 (4.42 - 8.44)

Beauvais:

 • Stab/Flak-Regiment 431 (7.40? - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 656 (6.42 - 4.44)
 • Stab/Flak-Regiment 117 (4.44 - 6.44)

Bordeaux:

 • Stab/Flak-Regiment 45 (7.40 - 8.44)

Boulogne:

 • Stab/Flak-Regiment 132 (6.40 - 8.44)

Brest:

 • Stab/Flak-Regiment 100 (7.40 - 

Cherbourg:

 • Stab/Flak-Regiment 30 (6.40 - 7.44)

Dinant:

 • Stab/Flak-Regiment 15 (8.40 - 2.43)
 • Stab/Flak-Regiment 40 (2.43 - 9.43) 

Dunkirk:

 • Stab/Flak-Regiment 4 (6.40 - 10.40?)
 • Stab/Flak-Regiment 129 (5.41 - 8.44)

Kanalinseln (St. Helier/Jersey):

 • Stab/Flak-Regiment 40 (10.41 - 1.43)

Le Havre:

 • Stab/Flak-Regiment 100 (6.43? - 8.44)

Lille:

 • Stab/Flak-Regiment 431 (6.42 - 4.44)

Maastricht:

 • Stab/Flak-Regiment 41 (6.40 - 4.41)

Marseille:

 • Stab/Flak-Regiment 69 (1.43 - 8.44)

Nantes:

 • Stab/Flak-Regiment 40 (5.40 - 10.41)

Narbonne:

 • Stab/Flak-Regiment 653 (1.43 - 7.43?)
 • Stab/Flak-Regiment 86 (7.43? - 8.44)

Ostende:

 • Stab/Flak-Regiment 6 (6.40 - 3.41)

Paris:

 • Stab/Flak-Regiment 59 (7.41 - 8.44)

Rennes:

 • Stab/Flak-Regiment 15 (2.43 - 7.44)

Rotterdam:

 • Stab/Flak-Regiment 111 (4.41 - 9.44)

Saintes:

 • Stab/Flak-Regiment 654 (7.42 - 2.43)
 • Stab/Flak-Regiment 86 (2.43 - 7.43?)
 • Stab/Flak-Regiment 653 (7.43? - 4.44)

Somme:

 • Flakgruppe Somme (1.44? - 6.44)

Tarascon:

 • Stab/Flak-Regiment 85 (1.43 - 8.44)

Watten:

 • Stab/Flak-Regiment 37 (6.43 - 4.44)

Dänemark (in Aarhus):

 • Stab/Flak-Regiment 123 (6.42 - 5.45)

Eismeer (in Kirkenes):

 • Stab/Flak-Regiment 229 (7.41 - 8.44)

Finnland (in Helsinki?):

 • Stab/Flak-Regiment 181 (6.42 - 8.44)

Lappland (at Kolosjoki):

 • Stab/Flak-Regiment 142 (1.42 - 8.44)

Lofoten (in Maalselv):

 • Stab/Flak-Regiment 83 (8.41 - 5.45)

Mittelnorwegen (Drontheim):

 • Stab/Flak-Regiment 152 (6.42 - 5.45)

Oslo (from 6.42 Ostnorwegen):

 • Stab/Flak-Regiment 152 (6.41 - 6.42)
 • Stab/Flak-Regiment 162 (6.42 - 5.45)

Westnorwegen (Stavanger):

 • Stab/Flak-Regiment 92 (8.41 - 5.45)

Athens:

 • Stab/Flak-Regiment 201 (5.41 - 10.44)

Belgrad:

 • Stab/Flak-Regiment 38 (9.43 - 10.44)

Constanza:

 • Stab/Flak-Regiment 202 (12.40 - 8.44)

Kreta (in Iraklion):

 • Stab/Flak-Regiment 58 (6.41 - 5.45)

Ploesti:

 • Stab/Flak-Regiment 180 (12.40 - 8.44)

Saloniki:

 • Stab/Flak-Regiment 91 (7.43 - 10.44)

Sarajewo:

 • Stab/Flak-Regiment 40 (9.43 - 11.44)

Turin:

 • Stab/Flak-Regiment 149 (1.44? - 5.45)

Verona:

 • Stab/Flak-Regiment 5 (11.42? - 5.45)

© 1997-2001 Michael Holm