Geschwaderkommodoren

Jagdgeschwader 1

Jagdgeschwader 2

Jagdgeschwader 3

Jagdgeschwader 4

Jagdgeschwader 5

Jagdgeschwader 6

Jagdgeschwader 7

Jagdgeschwader 11

Jagdgeschwader 25

Jagdgeschwader 26

Jagdgeschwader 27

Jagdgeschwader 50

Jagdgeschwader 51

Jagdgeschwader 52

Jagdgeschwader 53

Jagdgeschwader 54

Jagdgeschwader 76

Jagdgeschwader 77

Jagdgeschwader 101

Jagdgeschwader 102

Jagdgeschwader 103

Jagdgeschwader 104

Jagdgeschwader 105

Jagdgeschwader 106

Jagdgeschwader 107

Jagdgeschwader 108

Jagdgeschwader 110

Jagdgeschwader 131

Jagdgeschwader 132

Jagdgeschwader 133

Jagdgeschwader 134

Jagdgeschwader 142

Jagdgeschwader 231

Jagdgeschwader 300

Jagdgeschwader 301

Jagdgeschwader 302

Jagdgeschwader 334

Jagdgeschwader 400

Ergänzungs-Jagdgeschwader 1

Ergänzungs-Jagdgeschwader 2


Nachtjagdgeschwader 1

Nachtjagdgeschwader 2

Nachtjagdgeschwader 3

Nachtjagdgeschwader 4

Nachtjagdgeschwader 5

Nachtjagdgeschwader 6

Nachtjagdgeschwader 101

Nachtjagdgeschwader 102


Zerstörergeschwader 1

Zerstörergeschwader 2

Zerstörergeschwader 26

Zerstörergeschwader 76

Zerstörergeschwader 101

Zerstörergeschwader 142


Kampfgeschwader 1

Kampfgeschwader 2

Kampfgeschwader 3

Kampfgeschwader 4

Kampfgeschwader 6

Kampfgeschwader 26

Kampfgeschwader 27

Kampfgeschwader 28

Kampfgeschwader 30

Kampfgeschwader 40

Kampfgeschwader 51

Kampfgeschwader 53

Kampfgeschwader 54

Kampfgeschwader 55

Kampfgeschwader 76

Kampfgeschwader 77

Kampfgeschwader 100

Kampfgeschwader 101

Kampfgeschwader 102

Kampfgeschwader 152

Kampfgeschwader 153

Kampfgeschwader 154

Kampfgeschwader 155

Kampfgeschwader 157

Kampfgeschwader 158

Kampfgeschwader 200

Kampfgeschwader 252

Kampfgeschwader 253

Kampfgeschwader 254

Kampfgeschwader 255

Kampfgeschwader 257

Kampfgeschwader 355

Ergänzungskampfgeschwader 1

Ergänzungskampfgeschwader (J)


Sturzkampfgeschwader 1

Sturzkampfgeschwader 2

Sturzkampfgeschwader 3

Sturzkampfgeschwader 77

Sturzkampfgeschwader 101

Sturzkampfgeschwader 102

Sturzkampfgeschwader 151

Sturzkampfgeschwader 162

Sturzkampfgeschwader 165

Schnellkampfgeschwader 10

Schnellkampfgeschwader 210

Schlachtgeschwader 1 (Sch.G.1)

Schlachtgeschwader 2 (Sch.G.2)

Schlachtgeschwader 1 (SG1)

Schlachtgeschwader 2 (SG2)

Schlachtgeschwader 3 (SG3)

Schlachtgeschwader 4 (SG4)

Schlachtgeschwader 10 (SG10)

Schlachtgeschwader 77 (SG77)

Schlachtgeschwader 101 (SG101)

Schlachtgeschwader 102 (SG102)

Schlachtgeschwader 103 (SG103)

Schlachtgeschwader 104 (SG104)

Schlachtgeschwader 111 (SG111)

Schlachtgeschwader 151 (SG151)


Lehrgeschwader Greifswald

Lehrgeschwader 1

Lehrgeschwader 2


Aufklärungsgeschwader 11

Aufklärungsgeschwader 12

Aufklärungsgeschwader 13

Fernaufklärungsgeschwader 101

Nahaufklärungsgeschwader 102

Aufklärungsgeschwader 103


Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 1

Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 2

Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 3

Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 172

Transportgeschwader 1

Transportgeschwader 2

Transportgeschwader 3

Transportgeschwader 4

Transportgeschwader 5

Ergänzungs-Transportgeschwader

Luftlandegeschwader 1

Luftlandegeschwader 2


Flugzeugverbindungsgeschwader 2

Fliegerzielgeschwader 1

Fliegerzielgeschwader 2

Fliegerzielgeschwader 3

Fliegergeschwader z.b.V. 7


© 1997-2000 Michael Holm